Csapatépítő tréningek, Outdoor csapatépítő tréningek, Indoor csapatépítő tréningek, Élményprogramok, Kalandtúrák

Outdoor csapatépítő tréningek

 

Outdoor csapatépítő tréningek 

 

Új környezet, új módszerek, új kihívások - csapatépítés outdoor környezetben!

 

Kérjen ajánlatot élményt, sikert, fejlődést kínáló outdoor csapatépítő tréningünkről.

 

 

Olyan képzési forma, amelynek helyszíne és eszközrendszere eltér a hagyományos és megszokott tantermi keretektől, nem zárt épületben kerül megrendezésre, hanem természetes környezetben, a szabadban. A tréning helyszínét a trénerek bizonyos fokig előkészítik annak érdekében, hogy a résztvevők biztonságos körülmények között hajthassák végre a számukra kijelölt feladatokat.

Tudjon meg még többet outdoor csapatépítő tréninjeinkről!

Extrém outdoor csapatépítő tréningek..

Hagyományos outdoor csapatépítő tréningek..
 

A gyakorlatok többsége bizonyos kompetenciák fejlesztésére koncentrál, úgy, mint:

  • csapatmunka,
  • információ-átadás,
  • tervezés-ötletelés,
  • kreativitás,
  • helyzetfelismerés,
  • stratégia-alkotás,
  • csoportos döntéshozatal,
  • problémamegoldás,
  • irányítás,
  • alkalmazkodó képesség.

Az outdoor tréning amellett, hogy fejleszti a résztvevők bizonyos kompetenciáit, illetve együttműködési készségét, a munkahelyükre való visszatérést követően még jó ideig kifejti pozitív hatását a résztvevők munkamoráljára, s ez által a teljesítményükre is.

Miben más az outdoor tréning?

Környezet

Felmerülhet Önben a gondolat, hogy miért jó olyan környezetben képzést végrehajtani, amely látszólag nincs összhangban a mindennapi munkahelyével. A tréning helyszínének megváltoztatása, szabadba való kihelyezése az outdoor tréningek sikerének egyik kulcsa. Ugyanis az ilyen képzések hatékonyságának egyik legfontosabb feltétele, hogy sikerül-e a résztvevőket kibillenteni a megszokott környezetükből, komfortzónájukból. Olyan feltételek között, ahol otthonosan mozognak, felvehetik a számukra kényelmes szerepeket és magatartásformákat. Ez mindenképp biztonságot és viszonylagos állandóságot teremt számukra, amelyek negatív hatással lehetnek a kreativitásukra, az egyén és a csoport fejlődésére, a változásokhoz való alkalmazkodásukra, valamint a megrögzött szokások vagy elmélyült konfliktusok feloldására. A szokatlan, új környezet viszont (és itt nem arra gondolunk, hogy valaki még sosem járt például erdőben) kizökkenti az embereket ezekből a megrögzült állapotokból, kimozdítja őket a munkahelyükön már reflexként működő szerepekből, új nézőpontok és megoldások születhetnek.
Az outdoor tréning tehát nem a megszokott környezetben vizsgálja és fejleszti a résztvevők készségeit. Az ismeretlen helyzetek, szituációk és feladatok ugyanakkor rákényszerítik őket arra, hogy a valós személyiségjegyeik alapján cselekedjenek, torzításoktól és hétköznapi „álarcoktól” mentesen.

Eszközrendszer

Az outdoor trénig eszközrendszere is jelentősen eltér az indoor képzéseken tapasztaltaktól. Leggyakrabban olyan gyakorlatokat kell végrehajtaniuk a résztvevőknek, amelyek első látásra játéknak vagy kalandos szabadidő tevékenységnek tűnhet. Azonban mint tudjuk, már egészen kis gyermekkortól kezdve az egyes játékok kiemelt szerepet töltenek be a fejlődési, tanulási folyamatainkban. Az outdoor tréningfeladatok célja is az egyén és a csoport eredményességének, hatékonyságának növelése. Szinte minden egyes gyakorlat során meghatározott célkompetenciákat kívánunk fejleszteni. A tréning előtt, közben és után a trénereink rávilágítanak a tréning tanulási folyamatára, és a feladatok lényegi mondanivalójára. Ezek közül is a legfontosabb a gyakorlatok utáni megbeszélés, amely nem csak magyarázza az adott feladatokat, hanem előhozza a résztvevőkben megfogalmazott élményeket, tapasztalatokat, amelyeket a későbbiekben hasznosítani tudnak.

Miért jó, miben több az outdoor tréning?

Intenzív élmény

A sikeres outdoor tréning eredménye - a hagyományosnak tekinthető képzési formákkal szemben - nem merül ki a készségek fejlődésénél. A kalandos feladatok felpezsdítik a résztvevőket, a szabadban megélt közös élmény pedig újult energiával tölti fel őket.

Hihetetlen diadal

Egyes gyakorlatok megoldása első próbálkozásra lehetetlennek tűnhetnek. A csapat kitartó és céltudatos munkáját követően kiderül, hogy közösen mégis képesek a megoldására, a kezdeti szkepticizmust pedig elsöprő sikerélmény váltja fel.

Kölcsönös odafigyelés

A csapattagok számos feladat megoldása során ténylegesen csak társaikra számíthatnak, egymás testi épségére is ők maguknak kell vigyázniuk, ez által jelentősen javul a résztvevők közötti bizalom.

Mit tehet hozzá Ön a tréning sikeréért?

Az outdoor tréningek sikerességének (is) kritikus pontja a tréningcsoport hozzáállása, vagyis hogy mennyire veszik komolyan az adott feladatokat, vagy gondolják azokat csupán céges játékoknak. A gyakorlatok jellegükből adódóan szoros együttműködést és aktív részvételt kívánnak meg a csapattagoktól. Minden feladat megoldásához az egymás iránti bizalomra, figyelemre és megfelelő kommunikációra van szükség.
A gyakorlatok kompetencia-fejlesztési, csapatépítési célja csupán akkor érhető el, ha azt a résztvevők is elfogadják és felismerik a fejlődés jelentőségét. Ebben nem csupán a trénernek van fontos szerepe, hiszen neki kevés idő alatt kell az elvárt eredményt elérnie a csoporttal. A képzés sikerét nagyban befolyásolhatja a munkavállalók előzetes felkészítése és tájékoztatása a képzés megrendelője és/vagy a résztvevők felettesei által.